Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to proces, który ma za zadanie wypromowanie danego produktu lub usługi, oraz zbudowanie silnej marki. Dzięki temu tworzymy trwałą przewagę nad konkurencją. Celem strategii marketingowej jest też zwiększenie sprzedaży, a tym samym zysków firmy. Strategia marketingowa jest fundamentem skutecznego i efektywnego marketingu.

Strategia marketingowa jest istotnym ogniwem całościowych działań, mających na celu rozwój firmy. Musi być spójna z z ogólnymi założeniami biznesowymi, uwzględniać zarówno główne jak i krótkoterminowe cele, zawierać wytyczne dla wszystkich działań marketingowych przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa nie może być tylko odpowiedzią na sytuacje kryzysowe firmy. Strategia powinna być opracowana w celu ogólnego rozwoju firmy i modyfikowana w odpowiedzi na zmiany na rynku, potrzeby klienta czy działania konkurencji. Dlatego opracowanie strategii marketingowej jest tak ważne dla każdej, nawet pozornie dobrze prosperującej firmy.

Dobrze dobrany plan działania pozwala firmom funkcjonować sprawniej, wyklucza chaos i przypadkowość podejmowanych decyzji. Dzięki temu realizowane działania marketingowe pozwalają na osiąganie lepszych rezultatów biznesowych. Dlaczego tak się dzieje? Strategia marketingowa podpowie kim jest klient oraz czy Twój produkt lub usługa spełnia jego oczekiwania. Ta wiedza pozwala na wykreowanie produktu lub usługi, które potencjalni Klienci będą pożądali, co sprawi, że kupią od Ciebie, a nie od konkurencji.

Misja firmy

Tworzenie strategii marketingowej rozpoczynamy od określenia misji i celów firmy. Otwierając swój biznes zapewne wiedziałeś dlaczego to robisz, ale z czasem prowadzenie firmy pochłonęło Cię i nie masz już czasu zastanawiać się nad misją Twojego przedsiębiorstwa.

Teoretycznie każdy właściciel firmy doskonale wie co robi i jak to robi, ale czy wie dlaczego? Zyski i profity to tylko rezultat tych działań. Ważne jest to, dlaczego założyłeś firmę, jakie były Twoje motywy lub przekonania. Co chciałeś zaproponować otoczeniu? To właśnie odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, jest misją twojej firmy.

Większość Twoich potencjalnych klientów zapewne wie co robisz i jak to robisz, ale czy wiedzą dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest właśnie misją Twojej firmy. To ta misja, jeśli nie będzie tylko pustym frazesem, pozwoli Ci zdobyć serca i portfele Twoich klientów.

Określenie misji firmy może wpłynąć na Twój biznes. A zatem, czym dokładnie jest misja firmy? To uzasadnienie jej istnienia, to powód dla którego powstała oraz wartości które reprezentuje i których się trzyma. To zbiór określonych działań i zasad postępowania , których Twoja firma przestrzega. Możesz oczywiście napisać, że Twoja firma powstała w celu wzbogacenia się, ale tym stwierdzeniem nie zmotywujesz pracowników do efektywnej pracy, ani klientów do zakupów. Poszukaj odpowiedzi na pytania – „Co stara się zrobić moja firma? Dla kogo powstała? Komu lub czemu służy? Od kogo lub czego jest zależna? Po co istnieje i co wnosi?”.

Odpowiedz sobie na pytanie dlaczego zakup Twojego produktu lub usługi jest dla klienta korzystniejsze niż zakup u konkurencji. Opisanie misji marki ma na celu wyznaczenie najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań. To w oparciu o misję firmy tworzy się skuteczną strategię marketingową, która przyczynia się do rozpoznawalności twojej marki.

Pamiętaj że brak misji to realna groźba stagnacji, utknięcia w martwym punkcie i zrezygnowania z rozwoju firmy. Dlatego znajdź odrobinę czasu na jej określenie.

strategia marketingowa

Cele marketingowe

Cele marketingowe to innymi słowy założenia, które chcemy osiągnąć poprzez odpowiednio dobrane działania marketingowe. Jeśli wydaje Ci się, że wystarczy uznać, że celem marketingowym jest osiągnięcie jak najwyższych zysków i na tym założeniu opracować strategię marketingową, jesteś w błędzie. Cele marketingowe to konkrety, muszą być mierzalne i realistyczne. Jednym z narzędzi pomocnych podczas określania celów marketingowych jest reguła S.M.A.R.T., która zakłada, że cele muszą być:

S – specific – to właśnie wyżej wspomniane konkrety. Nie mogą to być ogólniki, ale precyzyjne i realistyczne założenia, np. „wzrost sprzedaży o 10%” zamiast „wzrost sprzedaży”.

M – measurable – cel musi być mierzalny. Musimy mieć możliwość sprawdzenia, czy podjęte przez nas działania marketingowe są efektywne. Musi dać się policzyć czy założony cel został osiągnięty.

A – achievable – cel musi być osiągalny i spójny z misją firmy.

R – realistic -ważne, by nie mylić celów z marzeniami. Cele muszą być realistyczne, możliwe do zrealizowania.

T – time-bound – umieszczone w określonym przedziale czasu. Określenie ram czasowych pozwala na realizację założonego planu.

Cele marketingowe mogą być związane z różnymi kryteriami. Mogą dotyczyć zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności, pozyskania partnera, zwiększenia ruchu na stronie www lub wypracowanie renomy marki. Cele marketingowe można również podzielić na kilka grup. Wyróżniamy miedzy innymi cele strategiczne, taktyczne czy operacyjne. Możemy je również podzielić na te długo i krótkoterminowe. Istotne jest, by wiedzieć dokąd zmierzamy i mieć pewność, że cel jest realistyczny, osiągalny w określonym czasie i mierzalny.

Grupa docelowa

Nawet najlepiej opracowane cele marketingowe nie przyniosą efektów, jeśli nie wiemy kto kupuje nasze produkty. Dlatego tak ważne jest, by precyzyjnie określić grupę docelową.

Grupa docelowa to nasz target, to odbiorcy, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani Twoją ofertą lub produktem. By do nich dotrzeć musimy wiedzieć kim są, skąd pochodzą, gdzie spędzają wolny czas, ile zarabiają i wiele innych czynników. By określić grupę docelową wykorzystuje się kryteria geograficzne (określa się region, w którym mieszka klient), demograficzne (to informacje o wieku, wykształceniu, zatrudnieniu czy dochodach), psychograficzne (styl życia, przekonania) oraz behawioralne (to informacje o tym gdzie i jak kupuje nasz potencjalny klient).

Dobra strategia nie jest możliwa bez określenia grupy docelowej. Bez wyznaczenia grupy docelowej trudno o sukces działań sprzedażowych czy marketingowych. Dlaczego?  Komunikat kierowany do wszystkich trafia bowiem w próżnię, nie przynosząc spodziewanych efektów. To strata pieniędzy.

Wyznaczenie grupy docelowej przynosi odpowiedzi na wiele pytań i ułatwia cały proces decyzyjny polegający na wytyczeniu najistotniejszych założeń. Pomaga określić plan marketingowy, wybrać język i kanały komunikacji marketingowej, a nawet nazwę czy lokalizację przedsiębiorstwa.

Bywa również tak, że grup docelowych jest kilka. Wtedy należy odpowiedzieć na pytanie, która z grup przyniesie firmie większe korzyści. Czy opłacalnym jest prowadzić swoją działalność uderzając do kilku grup? Dotarcie do różnych grup często wymaga opracowania osobnej strategii marketingowej dla każdej z nich.

Każda firma obawia się, że ograniczenie się do jednej grupy zmniejszy jej zyski. To błąd! Twoja oferta jest przecież dostępna dla każdego, kto zechce ją kupić. Jednak głównym źródłem zysków będą odbiorcy docelowi, czyli Ci najbardziej zainteresowani Twoją ofertą oraz Ci podatni na Twoją reklamę.

 Wiedząc, kim jest Twój klient, prawidłowo dobierzesz język i kanały komunikacji – tak, aby komunikat trafił do odbiorcy, a nie w próżnię. Stworzysz produkt, który odpowiada na potrzeby Twojej grupy docelowej i posłużysz się przekonującymi argumentami zachęcającymi do zakupu. Nie zmarnujesz więc ani czasu, ani pieniędzy na prowadzenie nieskutecznych kampanii. 

Strategia marketingowa nie jest możliwa bez analizy i precyzyjnego określenia odbiorcy. Dobrze wykonanie tego zadania pozwoli zdobyć większe udziały w rynku i osiągnąć maksymalizację zysków. Przykłady firm, które stosują strategię to te, które znamy wszyscy bo osiągnęły sukces dzięki zbudowaniu rozpoznawalnej marki. To właśnie jest zadaniem marketingu.

Plan marketingowy

W dzisiejszych czasach marketing to potężne narzędzie pozwalające osiągnąć wymierne korzyści. Plan marketingowy jest niezbędny do tego, by wyróżnić się na tle konkurencji i pozyskać nowych klientów.

Tworzenie planów marketingowych należy rozpocząć od kolejnych analiz. Mamy już określone cele, misję i grupę docelową. To jednak nie koniec. Opracowanie strategii marketingowej poprzedza również analiza takich czynników, jak – mocne i słabe strony, potrzeby rynku, analiza konkurencji, kanały komunikacji marketingowej czy zakładany budżet. Po wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz znalezieniu sposobów ich rozwiązania, przychodzi czas realizacji celów. To właśnie plan marketingowy pomaga określić, co zamierzamy zrobić, jak zamieramy tego dokonać, kiedy powinniśmy oczekiwać rezultatów naszych działań oraz ile to będzie kosztować. To dokument, który pozwoli na sprawdzenie, czy opracowana strategia marketingowa zbliża firmę do realizacji założonych celów marketingowych.

Jeżeli wiesz już, jakie są mocne i słabe strony Twojego biznesu i jakie cechy produktu, który oferujesz sprawiają, że świetnie odpowiadasz na potrzeby grupy odbiorców – możesz przejść do działania. Pamiętaj jednak, że plan marketingowy powinien być zaplanowany z góry na rok i uszczegóławiany w cyklach kwartalnych. Powinien zawierać spis jasno określonych działań. Koniec każdego roku to natomiast dobry moment na podsumowanie dotychczasowej strategii i czas na kolejne analizy produktu i klientów, by reagować na zmiany na rynku. Tylko wtedy możemy liczyć kolejnych potencjalnych klientów i utrzymanie lub zwiększenie udziałów w rynku.

strategia marketingowa

Porozmawiajmy.

Porozmawiajmy o rozwoju Twojej firmy. Napisz w czym możemy Ci pomóc.


  strategia marketingowa

  Strategia marketingowa - wdrażanie

  Jeśli chcesz zyskać czas i pieniądze musisz pamiętać, że samo opracowanie strategii marketingowej nie wystarczy. Już na etapie powstawania strategii powinieneś planować proces jej wdrażania.  Warto zastosować harmonogram w celu spisania założeń strategii oraz narzędzi do pomiaru efektów jej wrażania. Dzięki temu będziesz mógł monitorować etapy realizacji strategii.

  Bardzo ważnym jest również, by Twoi pracownicy dokładnie znali strategię. Jeśli tak nie będzie, to równie dobrze możesz jej nie mieć wcale. To tak, jakby napisać i włożyć ją do szuflady. Zupełnie traci sens. Nawet najlepiej rozpisane strategie nic nie wniosą, jeśli nie będą realizowane i monitorowane.

  Pozwól firmie z zewnątrz zająć się strategią marketingową. Wbrew pozorom możesz liczyć na więcej korzyści wynikających ze spojrzenia kogoś spoza firmy na podejmowane przez Ciebie działania. Spadnie z Ciebie ciężar wszystkich analiz, badań rynku i konkurencji, wdrażania oraz monitoringu efektów wprowadzonych działań. Możesz zająć się prowadzeniem przedsiębiorstwa, gdy ktoś z zewnątrz będzie czuwał nad tym, by strategia przyniosła oczekiwane wyniki. To właśnie są plusy zewnętrznego marketingu.

  Monitoring efektów strategii marketingowej

  Ostatnim etapem strategii marketingowej polega na monitorowaniu efektów kampanii. Działania reklamowe prowadzone w internecie są mierzalne. Oznacza to, że po podłączeniu odpowiednich aplikacji analitycznych do strony, jesteśmy w stanie dokładnie określić, które kanały cyfrowe, w tym wyszukiwarka, reklamy displayowe, reklamy w serwisach społecznościowych, reklamy partnerskie oraz wysyłki e-mailowe, miały największy wpływ na współczynniki konwersji i zwrot z inwestycji.

  Strategia marketingowa - korzyści

  1. Maksymalizacja rezultatów działań marketingu

  Poznając grupę docelową wiesz jak do niej dotrzeć, możesz liczyć na efekty przy minimalnym nakładzie finansowych.

  2. Zwiększenie udziałów w rynku

  Strategia marketingowa pozwala zdobyć udziały w rynku i je utrzymać. Tworzysz produkt, który spełnia oczekiwania konsumenta. Wiesz również, jakie treści reklamy przekonają go do zakupów właśnie u Ciebie.

  3. Przewaga konkurencyjna

  Określenie kim jest Twoja konkurencja pozwala być o krok przed nią. Chcesz mieć przewagę? Poznaj swojego „wroga”.

  4. Budowanie silnej marki

  Chaotyczne prowadzenie kampanii nie zbuduje silnej marki. Przykłady firm, którym się to udało są rozpoznawalne na całym świecie.

  5. Oszczędność czasu i pieniędzy

  Strategie marketingowe pozwalają na ogromne oszczędności. Wiedząc kto kupuje i jak, wiemy gdzie i jak publikować treści, których kanałów komunikacji użyć, by trafić do nowych i obecnych klientów.

  6. Ułatwia proces decyzyjny

  Na etapie powstawania strategii dokonujemy analiz, co sprawia, że znacznie łatwiej podejmować decyzje w trakcie jej realizacji. Unikamy chaotycznego działania z dnia na dzień, które generuje dodatkowe koszty. Wiemy jakich produktów oczekuje nasz klient i jakie treści przekonają go do zakupu.

  7. Zwiększenie zysków

  Następstwem dobrze opracowanej strategii jest większa sprzedaż produktów, a przedsiębiorstwo odnotowuje wzrost przychodów a zyski rosną. Wzrasta również świadomość marki, rosną udziały w rynku, a wszelkie działania są przemyślane. Dlatego tak ważne jest, aby opracowana strategia była poprzedzona dogłębną analizą.

  8. Zyskanie nowych oraz lojalność obecnych klientów

  Dobrze wykorzystany marketing pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców, dzięki czemu zwiększają się udziały w rynku, a firma zyskuje nowego klienta oraz zdobywa jego lojalność.  Znając grupę docelową możemy, jako firma możemy precyzyjnie i skutecznie prowadzić komunikację dopasowaną do potrzeb i oczekiwań odbiorcy. Tworzymy produkt, który idealny dla naszego klienta.

  Dzisiejszy marketing funkcjonuje głównie w sieci, dlatego jeśli nie chcesz stracić możliwości rozwoju Twojej marki, podboju rynku, pomyśl o opracowaniu skutecznej strategii, która sprawi, że zwiększy się „obecność” Twoich produktów w sieci. Przedsiębiorstwo, którego marketing nie obejmuje działań w internecie nie ma przyszłości. Bez świetnie działającej strony www, obecności w mediach społecznościowych, nie możesz liczyć na sprzedaż Twojego produktu na ogólnokrajowym czy międzynarodowym rynku.

  Strategia marketingowa - zleć to firmie z zewnątrz

  Według ogólnodostępnych danych w zdecydowanej większości firm strategia marketingowa tworzona jest przez zasoby wewnętrzne, a osobą odpowiedzialną za to zadanie bywa osoba stojąca na czele organizacji: właściciel, prezes, dyrektor. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Osoby z zewnątrz potrafią spojrzeć na przedsiębiorstwo, jego misję czy produkty z innej strony. Zyskujemy świeże spojrzenie i nowe rozwiązania.

  Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na takie rozwiązanie może liczyć na wiele korzyści. Marketing zewnętrzny stworzy strategię i będzie ją monitorował. Przeprowadzi analizę rynku i konkurencji, znajdzie target, czyli Twojego potencjalnego klienta i dopasuje ofertę do jego potrzeb. Wybierze także odpowiednie kanały komunikacji. W marketingu jest wiele możliwości, od reklamy klasycznej poprzez ulotki, banery, billboardy, w gazecie i innych miejscach przez reklamę na stronach internetowych, mediach społecznościowych, newsletter, Google Ads i Facebook Ads i wiele więcej. Wybór wcale nie jest oczywisty. Koszt reklamy we wszystkich środkach przekazu jest ogromny, a tylko część komunikatu dociera do Twojego odbiorcy. Strategia marketingowa nie musi, a nawet nie powinna być nastawiona na ilość, ale raczej na jakość przekazu i dobór odpowiedniego kanału. Marketing pomaga znaleźć odpowiedź na wszystkie te pytania i opracować strategie na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Dowiemy się jak dotrzeć do odbiorcy i który kanał wybrać. To jednak ogrom pracy, w którą musiałbyś zaangażować własne zasoby. Dużo korzystniej jest zlecić strategie do zewnętrznego działu marketingu.

  Dobrze opracowana strategia marketingowa oznacza widoczne efekty dużo szybciej niż działanie bez planu. Dlatego jeśli wciąż jeszcze zastanawiasz się, czy warto, odezwij się do nas. Opowiedz nam o swoim biznesie, produkcie lub usłudze i oczekiwaniach. Wykonamy za Ciebie całą pracę. Jesteśmy specjalistami od marketingu, opracujemy strategię, która przyniesie wymierne efekty szybciej niż myślisz. Nie zwlekaj, zainwestuj w swój biznes. Pomożemy Ci znaleźć się w grupie liderów w Twojej branży.

  Porozmawiajmy.

  Porozmawiajmy o rozwoju Twojej firmy. Napisz w czym możemy Ci pomóc.