O PROJEKCIE

DLA KOGO: Urząd Marszałkowski w Warszawie

Projekt graficzny oraz druk plakatów dotyczących wchodzącego od 1 lipca 2018 r. zakazu spalania niektórych paliw stałych wyszczególnionych w podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwale w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwale antysmogowej”).