O PROJEKCIE

DLA KOGO: Uniwersytet Warszawski

Wykonaliśmy projekt i skład broszury informacyjnej dla studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.