Szanowni Państwo,

zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 (RODO).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ADMINISTRATOR: Firma NUEKO Sp. z o.o., 41-407 Imielin, ul. Łąkowa 10, NIP: 6463005155.

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych, bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa po osiągnięciu celu, bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość tak istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  2. Ponadto informujemy iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016.